Vrátenie a výmena tovaru

Vrátiť alebo vymeniť objednaný tovar môžete bez udania dôvodu do 14 dní od jeho prevzatia.

Tovar nesmie byť použitý, poškodený alebo nekompletný. Spolu s výrobkom nezabudnite priložiť pri vrátení aj všetko príslušenstvo a doklady (záručný list, návod, príp. darček, ktorý bol súčasťou tovaru).

Tovar starostlivo zabaľte, ideálne do pôvodného a neporušeného obalu.

Prosíme Vás o dôkladne vyplnenie žiadosti o odstúpení od zmluvy.

Peniaze za vrátený tovar vám odošleme na uvedené číslo účtu do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy.

O vrátenie alebo výmenu tovaru môžete najjednoduchšie požiadať priamo na našej webstránke.
Odkaz na zadanie požiadavky: https://sammer.sk/module/dm_support/dm_support_list

Tovar pošlite najneskôr do 14 dní od prevzatia na túto adresu (balíček neposielajte na dobierku):

FACHPERSONAL s.r.o.

Mihaľov 34A/2498

085 01 Bardejov

0905 695 752

Viac informácií nájdete vo všeobecných obchodných podmienkach a v reklamačnom poriadku.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na email reklamacie@sammer.sk.

Reklamácia tovaru

Zakúpili ste si tovar, ktorý po nejakej dobe prestal fungovať, nepracuje správne alebo sa na ňom prejavila porucha? Výrobok dôkladne zabaľte, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave. Výrobok odporúčame posielať kompletný, vrátane všetkého príslušenstva, ktoré bolo obsahom balenia. Pre rýchlu identifikáciu odporúčame pridať k výrobku kópiu predajného dokladu (faktúra) a sprievodný list, v ktorom opíšete, aká porucha sa na tovare prejavila. Pre tieto účely je možné využiť reklamačný formulár.

O reklamáciu tovaru môžete najjednoduchšie požiadať priamo na našej webstránke.
Odkaz na zadanie požiadavky: https://sammer.sk/module/dm_support/dm_support_list

Výrobok následne zašlite na nižšie uvedenú adresu:

FACHPERSONAL s.r.o.

Mihaľov 34A/2498

085 01 Bardejov

0905 695 752

Vaša reklamácia bude vybavená do 30 dní.

Záruka sa neuznáva v týchto prípadoch:

- Ak ste tovar používali na iný účel, ako bol pôvodne určený.

- Bežným opotrebovaním tovaru (napr. častým nosením).

- Pri zanedbaní starostlivosti o tovar.

- Nesprávnou a neodbornou manipuláciou alebo údržbou.

- Pri mechanickom poškodení neopatrnou manipuláciou.

- Neodbornými zásahmi do štruktúry tovaru.

Viac informácií nájdete vo všeobecných obchodných podmienkach a v reklamačnom poriadku.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na email reklamacie@sammer.sk.