Vrátenie a výmena tovaru

Vrátiť alebo vymeniť objednaný tovar môžete bez udania dôvodu do 14 dní od jeho prevzatia.

Tovar nesmie byť použitý, poškodený alebo nekompletný. Spolu s výrobkom nezabudnite priložiť pri vrátení aj všetko príslušenstvo a doklady (záručný list, návod, príp. darček, ktorý bol súčasťou tovaru).

Tovar starostlivo zabaľte, ideálne do pôvodného a neporušeného obalu.

Prosíme Vás o dôkladne vyplnenie žiadosti o odstúpení od zmluvy.

Peniaze za vrátený tovar vám odošleme na uvedené číslo účtu do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Tovar pošlite najneskôr do 14 dní od prevzatia na túto adresu (balíček neposielajte na dobierku):

FACHPERSONAL s.r.o.

Mihaľov 34A/2498

085 01 Bardejov

0905 695 752

Viac informácií nájdete vo všeobecných obchodných podmienkach a v reklamačnom poriadku.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na email reklamacie@sammer.sk.

Reklamácia tovaru

Zakúpili ste si tovar, ktorý po nejakej dobe prestal fungovať, nepracuje správne alebo sa na ňom prejavila porucha? Výrobok dôkladne zabaľte, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave. Výrobok odporúčame posielať kompletný, vrátane všetkého príslušenstva, ktoré bolo obsahom balenia. Pre rýchlu identifikáciu odporúčame pridať k výrobku kópiu predajného dokladu (faktúra) a sprievodný list, v ktorom opíšete, aká porucha sa na tovare prejavila. Pre tieto účely je možné využiť reklamačný formulár.

Výrobok následne zašlite na nižšie uvedenú adresu:

FACHPERSONAL s.r.o.

Mihaľov 34A/2498

085 01 Bardejov

0905 695 752

Vaša reklamácia bude vybavená do 30 dní.

Záruka sa neuznáva v týchto prípadoch:

- Ak ste tovar používali na iný účel, ako bol pôvodne určený.

- Bežným opotrebovaním tovaru (napr. častým nosením).

- Pri zanedbaní starostlivosti o tovar.

- Nesprávnou a neodbornou manipuláciou alebo údržbou.

- Pri mechanickom poškodení neopatrnou manipuláciou.

- Neodbornými zásahmi do štruktúry tovaru.

Viac informácií nájdete vo všeobecných obchodných podmienkach a v reklamačnom poriadku.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na email reklamacie@sammer.sk.